கொசு கடியிலிருந்து விடுபட ஒரு எளிய வழி!


முதலில் ஒரு சிந்தனை துளியை உங்களுக்கு தர விரும்புகிறேன்.
 கொசு ஏன் நம்மை கடிக்கிறது?

  கொசுக்கள்  முட்டை இடும்போது நிறைய புரத சத்து தேவைப்படுகிறது. தனக்கு தேவையான புரத சத்தினை எடுத்துகொள்ளவே நம்மை எல்லாம் கொல்லாமல் உட் கொள்கிறது. 

  இந்த கொடுமையிலிருந்து விடுபட நிறைய  பேர் நவீன கொசுவத்திகளை உபயோக படுத்துகிறார்கள்...
 இதன் விளைவு நமக்கு மிகவும் ஆபத்தான சூழலில் நம்மை  இட்டுச்செல்கிறது.

லிகுடடோர்களும், கொசுவத்திகளும் மெல்லமெல்ல மனிதர்களை கொல்லும் விஷம் என்று தான் சொல்லவேண்டும்.
  
கொசுக்களோ உருவத்தில் சிறியது விரைவில் இறந்துவிடுகிறது. மனிதர்கள் உருவத்தில் பெரிவர்கள் பல பல  செல்கள் அழிய நேரிடுகிறது. இதன்  விளைவு  மருத்துவர்கழலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத பல வியாதிகளை மனிதன் சுமக்க நேரிடுகிறது.

இத்தனை பெரிய செய்தியை சுருக்கமாக இங்கு கொடுத்துள்ளோம்.

 கொசு தொல்லையிலிருந்து விடுபட ஒரு சில மாற்று வழிகள்!!!

 • எப்போதும் உடுத்தும் துணிகளையும், சுற்றுப்புறத்தையும் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ளவும்.
 • மின்னூட்டம் செயப்பட்ட கொசு மட்டையை பயன்படுத்தவும்.
 • உறங்கும் முன் சிறிது நல்லெண்ணெய் எடுத்து முகம், கை, கால்களில் தடவி கொள்ளவும்.
 • வசும்பு மற்றும் ஆரஞ்சு பழ தோலினை உலர வைத்து நன்கு பொடி செய்து கொள்ளவும். இந்த பொடியினை உபயோகபடுத்தி தூபம் போடவும்.
 •  சல்பர் வாசனை கொசுவுக்கு பிடிக்காது அது கற்பூரம் ,ரச கற்பூரத்தில் உள்ளது படுக்கும் அறையின் ஓரத்தில் ஒரு நீர் நிரப்பிய டம்ளாரில் போட்டு வைத்தால் வெளியாகும்  சல்பர் ஆவி  கொசுவை விரட்டும்
 • காலியான கொசு விரட்டும் லிக்விட் டப்பாவில் மண்ணெண்ணெய் + கற்பூரம் கலந்து  அந்த செட்டை பயன் படுத்தினாலும் கொசு குறையும்
    என்ன செய்தாலும் உங்க வீட்டு கொசு தொல்லை தாங்க முடியலையா ஒரே தீர்வு
  அது கொசு வலையே 
  எந்த பக்க விளைவும் இல்லாத பல ஆண்டு உழைக்கும்
   கால்; 9489331973
 " இந்த முறையினை பின்பற்றினால் கொசுவை விரட்டி நம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ளலாம்."
It’s high time to say good bye to the entire anti mosquito products
 including smoky coils, 
foul smelling sprays, 
unpleasant repellent and dirty mats. 
All these products produce lot of side effects than killing the mosquitoes. 
As the proverb states “PREVENTION IS BETTER THAN CURE”,
 buy our best quality Mosquito nets and protect the health of your loving ones. 
We sell the best Mosquito Net in Chennai & ALL OVER TAMIL NADU Call; 9489331973

Product Benefits                                                                    

TOTAL PROTECTION FROM MALARIA, DENGUE AND FILARIA PLUS TOTAL FREEDOM FROM SKIN CANCER, ASTHMA, SINUSITIS CAUSING MOSQUITO MATS, LIQUIDS AND COILS
 • NO TYING, NON-TOXIC
 • Available in all sizes                                                
 • Students can sit inside this and study
The safest & simplest way to keep mosquitoes away
 • Easily operated Push-Pull Device
 • No time wasted in tying and removing
 • No suffocation, healthy, safe for children
 • Usable on cot or floor, no fixtures required
 • Ideal for homes, hotels, Travel, Outdoors
 • Works during power failure unlike mats
 • Sizes for infants, children, single adult/couple
 • Price fits all budgets
A MUST-BUY FOR ALL HEALTH CONSCIOUS FAMILIES
Now relax with comfort net! The ultimate device to combat the mosquito menace!!
Total protection from mosquitoes
It is universally accepted fact that good sleep makes one feel fresh and relieves from fatigue and tiredness.
Invariably, disturbed sleep due to mosquito menace force us for a lethargic day.
To combat mosquito menace, there are several gadgets/devices available in the market besides the conventional mosquito nets. However, most of them either causes health hazard due to usage of chemicals or involves lot of labor in conventional nets.
After detailed study to arrest the mosquito menace permanently, we have evolved a new device "Comfort Net" which has amazing features and quite convenient to use.
Insist on Comfort Net, buy one To-day and experience the luxurious sleep free from mosquito menace! Available in different sizes for babies, Children, Adult (Single & Couple)
Comfort Net
 • Is a simple and attractive device with excellent features. No more dangling of the net above you. It's just a push and pull device.
 • Provides complete protection from the mosquito menace.
 • Is very easy to use by both elders and small children alike with least effort.
 • Has multiple utilities rather than a mere mosquito net.
 • Is very convenient to carry during the tours and travel.
 • Is designed to suit everybody's need, from school going children to business elites during their travels.
 • Is useful in burn centers at the hospitals and at the hotels. Also for those who venture out on their expedition and trekking.
 • Is a unique device providing comfortable sleep, free from mosquitoes.
 • Is reasonably priced to suit everybody's pocket.
No Side effects from coils or mats.
Chemicals - Skin cancer, Asthma, sinus problems, lungs problems etc...

The following 17 variable sizes are available:
Model Sizes in feet
Baby 1¼ x 2½ 1½ x 3 2 x 4
Single 2½ x 6 3 x 6 3 x 6¼ 3 x 6½
Double 4 x 6
5 x 6
4 x 6¼
5 x 6¼
4 x 6½
5 x 6½

Deluxe 6 x 6 6 x 6¼ 6 x 6½ 6 x 7